EN RU TM

HABARLAR

Çalt zaýalanýan harytlary eksport-import daşamak prosesini nädip çalt etmeli?

25.09.2022

Çalt zaýalanýan harytlary eksport-import daşamak prosesini nädip çalt etmeli?

Çalt zaýalanýan harytlary halkara daşamak meşhur we talap edilýän, ýöne şol bir wagtyň özünde ýük daşamagyň töwekgelçilikli we kyn görnüşi. Belli bir temperatura re regimeimini talap edýän harytlary daşamak, ähli basgançaklarda ýokary utgaşdyrylmagyny talap edýär, sebäbi azajyk şowsuzlyk hem ýüküň doly ýitmegine we uly goşmaça maliýe çykdajylaryna sebäp bolup biler.

Üstesine-de, üpjünçilik zynjyryňyz nädip düzedilse-de, garaşylmadyk ýagdaýlaryň bolup biljek ýerlerinden biri hemişe serhet geçelgesidir. Halkara zaýalanýan daşaýjylar bilen ýüzbe-ýüz bolýan esasy mesele, garaşylmadyk nobatlar we gümrük taýdan resmileşdirmegiň gijikdirilmegi.